Welkom

Bij de wereld op zijn kop.

Om Duks van te worden.

Gelijkwaardigheid
Ieder mens recht op dezelfde zorg.
Niet op basis van poen.

Stop het lijden